Arend Wesdijk is een ervaren professional in het brede sociaal domein. Hij is onder meer actief als onderzoeker/analist, als adviseur, als bestuurder en als toezichthouder/commissaris.

Huidige nevenfuncties van Arend Wesdijk zijn:
- voorzitter Wmo-adviesraad Barendrecht
- algemeen bestuurslid Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
- lid patiëntenraad Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
- lid raad van toezicht Stichting VanHarte
- bestuurslid (penningmeester) Stichting Natuurgoed Ziedewij